Anateks Open-End


5000m2 lik alana kurulan ve Ne 6/1 30/1 Open End iplik üretimi yapan Anateks Open End işletmesi 2.376 adet rotara sahip olup günlük 12 ton üreti kapasitesi vardır.